Asociación de Veciños de Berducedo e Piñeiro de Moaña (Pontevedra);


MOAÑA – PONTEVEDRA – GALICIA - ESPAÑA

 

 

[ galeria 1 ]

[ galeria 2 ]
[ fotos antigüas ]

 

 

 

.

 

.                            

 

EDITORIAL Nº O

{ 19-01-04 }

Con carácter de Sociedade Civil constitúese a ASOCIACIÁCIÓN  DE VECIÑOS DE BERDUCEDO E  PIREIRO, que terá un ámbito de actuación territorial nos barrios mencionados, no municipio de Moaña, quedando claramente expreso que se acollerá ó Réxime da Lei vixente de Asociacións.

Serán fins da ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE BERDUCEDO - PIÑEIRO :

a) Atender as necesidades  sociais de cantos integren a barriada en todo o referente a obras, urbanismo, condicións sanitarias, promoción da cul­tura e da beneficiencia.

b) Dar o asesoramento en forma xeral ou individual a os seus asociados dos dereitos e deberes que para eles poden derivarse dos citados fins.

 O Enderezo da Asociación radicará necesariamente nun  local a cargo do Concello ou na casa do pobo se a houbera e en principio será o do PREESCOLAR de BeRDUCEDO - PIÑEIRO, local cedido polo Axuntamento.

.     AREA INTERACTIVA

O P I N I Ó N

{ 14 -02-04 }

 

O noso barrio é cousa de todos. Fainos chegar a túa suxerencia para melloralo

 

Foro sobre o barrio

 

 

VÍA RÁPIDA

{ 14 -02-04 }

 

Opina sobre como vaia afectar a vía rápida Moaña. 

 

Foro sobre á vía rápida

 

 

CONCELLO

{ 14 -02-04 }

 

Opina  sobre o novo goberno municipal.

 

Foro sobre política local

 

 

.

.

 

 

 

 

 

.

{ Desing by MORRASSO TV}

inicio: 1/marzo/2003 { }

ASOCIACION VECIÑAL DE BERDUCEDO E PIÑEIRO
Domicilio postal: Casa da Cultura de Berducedo e Piñeiro - 36959 MOAÑA (PONTEVEDRA)
Teléfono: 0000000 - Correo electrónico: berducedo@hispavista.com